NL | EN

Het Digital Life Centre is een onderzoekslab aan de Hogeschool van Amsterdam. We richten ons op sensoren en digitale informatie in het dagelijks leven. We doen toegepast onderzoek naar technologie, data en ontwerpmethoden. De regio Amsterdam is daarbij ons ‘Living Lab’.

Projecten

Vitamine

Het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl is van groot belang bij de grote groep ouderen met beginnende functionele beperkingen. Het Digital Life Centre ontwikkelt de digitale ondersteuning van een thuis-trainings programma.

Co-Care-IT

Hoe kan technologie daadwerkelijk bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers?
Het doel van het project Co-Care-IT is om in samenspraak met gebruikers iteratief een systeem te ontwikkelen dat helpt om zorgtaken te verlichten. Gebruikersgericht ontwerpen (User-Centred Design) speelt in dit project de centrale rol.

CitySDK

Binnen het Europese project CitySDK werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met de gemeente Amsterdam, Waag Society en 8 Europese partner steden aan het openen en toepassen van data in de domeinen Participatie, Mobiliteit en Toerisme.

Health-lab

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren – samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.

Smart Systems for Smart Services

Mkb-bedrijven en andere instellingen zijn gebaat bij het gebruik van nieuwe technologie die de activiteiten van mensen kan meten. Het project ‘Smart Systems for Smart Services’ beantwoordt hun vraag om specifieke informatie op dit gebied.

Virtual Worlds for Well-being

Ons welbevinden is belangrijk, zowel voor jongeren als ouderen. Digitale technologieën kunnen hierin een rol spelen. In dit project wordt specifiek gekeken naar het gebruik van virtuele werelden en sensoren.

Publicaties

Behavior analysis of elderly using topic models.

( 2014 ) Rieping, K., Englebienne, G., & Kröse, B. Pervasive and Mobile Computing, 15

Older people's perspectives regarding the use of sensor monitoring in their home

( 2014 ) Margriet Pol, Fenna van Nes, Margo van Hartingsveldt, Bianca Buurman, Sophia de Rooij & Ben Krose The Gerontologist download

Quo vadis?: Persuasive computing using real time queue information

( 2014 ) Wouter Meys & Maarten Groen Urb-IoT '14 download

» Alle publicaties

Nieuws

Evenementen