NL | EN

Het Digital Life Centre is een onderzoekslab aan de Hogeschool van Amsterdam. We richten ons op sensoren en digitale informatie in het dagelijks leven. We doen toegepast onderzoek naar technologie, data en ontwerpmethoden. De regio Amsterdam is daarbij ons ‘Living Lab’.

Projecten

Kijk! Een gezonde Wijk

In Slotermeer wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status. Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor komt een aantal gezondheidsproblemen prominent naar voren, waarvan overgewicht en psychische problemen de belangrijkste zijn. Het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ heeft als doel het welbevinden van de bewoners van Slotermeer verhogen door hun in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het detecteren van problemen in de wijk.

Co-Care-IT

Hoe kan technologie daadwerkelijk bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers?
Het doel van het project Co-Care-IT is om in samenspraak met gebruikers iteratief een systeem te ontwikkelen dat helpt om zorgtaken te verlichten. Gebruikersgericht ontwerpen (User-Centred Design) speelt in dit project de centrale rol.

Vitamine

Het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl is van groot belang bij de grote groep ouderen met beginnende functionele beperkingen. Het Digital Life Centre ontwikkelt de digitale ondersteuning van een thuis-trainings programma.

Virtual Worlds for Well-being

Ons welbevinden is belangrijk, zowel voor jongeren als ouderen. Digitale technologieën kunnen hierin een rol spelen. In dit project wordt specifiek gekeken naar het gebruik van virtuele werelden en sensoren.

Smart Systems for Smart Services

Mkb-bedrijven en andere instellingen zijn gebaat bij het gebruik van nieuwe technologie die de activiteiten van mensen kan meten. Het project ‘Smart Systems for Smart Services’ beantwoordt hun vraag om specifieke informatie op dit gebied.

Health-lab

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren – samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.

Publicaties

Happy Running? Using the accelerometer to predict the affective state of a runner

( 2015 ) Joey van der Bie & Ben Kröse Proceedings of Ambient Intelligence (AmI) 2015

Behavior Analysis for Elderly

( 2015 ) Albert Ali Salah, Ben J.A. Kröse & Diane J. Cook Human Behavior Understanding download

How are you doing? Enabling older adults to enrich sensor data with subjective input

( 2015 ) Marije Kanis, Saskia Robben & Ben Kröse Proceedings of Ubicomp 2015, Workshop on Human Behavior Understanding (HBU): Behavior analysis for the elderly download

» Alle publicaties

Nieuws

Evenementen