NL | EN

Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

Home > Projecten > Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een groeiend aantal technologische mogelijkheden waarmee data op exponentiele schaal verzameld, gedeeld en gebruikt kunnen worden. Deze groeiende beschikking over ‘big’ data en andere technologische toepassingen leidt niet per se en direct tot meer inzicht en vaardigheden. Datasystemen zijn immers vaak complex en verborgen. Wel bieden nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals computergestuurde machines (digitale fabricage) in Fablab-omgevingen de mogelijkheid om digitale data en objecten zichtbaarder en tastbaarder te maken. Vanuit het onderwijs rijst dan ook de vraag naar handvatten die leerlingen in staat stellen deze ontwikkelingen te omarmen en mede vorm te geven, met name om datageletterdheid en 21st century skills te vergroten.

Het project “Zichtbaar slimmer” heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te doen naar de potentie van datafysicalisatie –het tastbaar maken van data– als middel om datageletterdheid en de 21st century skills communiceren, kritisch denken en creativiteit te stimuleren. Datafysicalisatie gaat een stap verder dan datavisualisatie omdat het gaat om het creëren en vormgeven van tastbare representaties van data, zoals numerieke gegevens en het weergeven van potentiele patronen, ten behoeve van (het kunnen delen van) nieuw inzicht en kennis. Het doel is de potentiele waarde van datafysicalisatie in het onderwijs te onderzoeken.

Op 23 april 2018 vierden we de kick-off van Zichtbaar slim mét taart en creatieve fysicalisaties. Lees hier het uitgebreide beeldverslag.

Op 14 juni 2018 hielden we een try-out workshop Datafysicalisatie waarin deelnemers zelf aan de slag gaan met het tastbaar maken van data. De workshop @ de Waag was open voor iedereen! Zie deze site voor details, en zie hier de bevindingen van de workshop.

Op 19 september hielden we een ontwerpsessie met docenten van de St Janschool. Dit is een belangrijk onderdeel in het co-creatieproces waarin de projectpartners samen sleutelen samen aan een succesvol lesformat voor datafysicalisatie en 21ste eeuwse vaardigheden.

Vervolgens hebben bijna 100 kinderen en docenten van de St Janschool de opeenvolgende weken actief gewerkt aan datafysicalisaties rondom het school projectthema vriendschap. De kinderen van groep 7 en 8 maakten hun eigen verzamelde data tastbaar en fysiek om data-vraagstukken eens op een andere manier te ervaren.
Op 19 oktober presenteerden de kinderen trots hun datafysicalisaties aan hun ouders, docenten en de jongere klassen (zie ook dit nieuwsitem.)

Handige project items en publicaties

Beeld & Video