NL | EN

FIT

Home > Projecten > FIT

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en ook de overheid stuurt op een samenleving waar mensen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken. Voor de persoon met dementie, mantelzorger en zorgverlener is het echter nog moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft en een ondersteuningspakket op maat te bepalen, i.c. een combinatie van producten en diensten die is afgestemd op de fase van dementie en de specifieke situatie.

Dit probleem pakken we aan door behoeften en aanbod in kaart te brengen en door middel van een keuzehulp een passend, persoonlijk pakket van oplossingen aan te bieden.

Kijk hier voor de overzichtelijke online flyer met tips voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en de keuzehulp!

Mensen met dementie staan in het project centraal; binnen living labs worden zij geïnterviewd, participeren in codesign sessies en testen oplossingen. De kennis over (bruikbare) oplossingen wordt breed gedeeld met de betrokkenen (mensen met dementie, mantelzorgers en zorginstellingen) om tot betere keuzes en passende pakketten te komen. De betrokkenheid van bedrijven uit de creatieve sector zorgt er voor dat de huidige producten en diensten worden verbeterd en er nieuwe product/dienst combinaties en samenwerkingen ontstaan voor betere oplossingen.

Op 16 december 2015 maakte Zonmw bekend subsidie toe te kennen aan een onderzoeksvoorstel vanuit het lectoraat Digital Life waarmee een verbinding wordt gemaakt tussen creatieve industrie en public health. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met 17 consortiumpartners waaronder kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen gaat twee jaar duren.

Designing for Dementia op de Dutch Design Week in Eindhoven

Op 24 oktober 2017 vindt het Designing for Dementia syposium plaats op de DDW. Meer informatie.

FIT Hackathon

Zie hier het videoverslag van de FIT Hackathon die plaatsvond op 2 december 2016.

Beeld & Video

Publicaties

Samenvatting project FIT

(2016 )Marieke Janssen download

Design opportunities for supporting informal caregivers

(2016 )Lilian Bosch & Marije KanisExtended abstracts of CHI 2016 download

De mens zien bij dementie

(2016 )Consortium FIT, eindredactie Hester van Zuthem en Sabine Wildevuur (Waag Society) download

Producten en diensten ter ondersteuning van thuis wonen met dementie

(2016 )Consortium FIT, Tekst: Lilian Bosch, Marieke Janssen (Hogeschool van Amsterdam), Sabine Wildevuur (Waag Society). Eindredactie Waag Society download

Nieuwsbrief FIT oktober 2017

(2017 )Ben Kröse & Marieke Janssen download

FIT folder Dementheek

(2017 )FIT Consortium download

FIT folder Duofiets

(2017 )FIT consortium download

Zorg voor ontwerp in de zorg

(2017 )FIT consortium download

Care for design in care

(2017 )FIT consortium download