NL | EN

e-Health Gebruikers Gilde

Home > Projecten > e-Health Gebruikers Gilde

In het eHealth Gebruikers Gilde werken ondernemers met ouderen, familie en verzorgenden samen aan de succesvolle inzet en het vermarkten van moderne ondersteunende technologie.

Het project biedt een open werk- en leeromgeving waarin we innovatieve eHealth toepassingen ervaren, co-creëren en integreren op weg naar de gewenste cultuuromslag en zorgvernieuwing.

Centrale vraag
‘Hoe maak je in de dagelijkse praktijk de keuze voor eHealth (makkelijker)?’

Aanleiding en uitdaging
Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen thuis kunnen ondersteunen. In de praktijk is het niet een en al (g)oud wat er blinkt: ouderen en hun formele en informele verzorgenden adopteren moderne technologie moeizaam. Het bedrijfsleven spreekt van een ‘implementatie infarct’.

Oplossing
Om de economische slagkracht van de ‘Silver Economy’ duurzaam aan te jagen, zet het project ‘eHealth Gebruikers Gilde’ in op de succesvolle implementatie (waaronder bewustwording, gebruiksvriendelijkheid en verdienmodel) van eHealthdiensten en –producten ter ondersteuning van ouderen, zorgaanbieders én ondernemers. Via het zelf ervaren, co-creëren en integreren van eHealth toepassingen werken ondernemers in Living Labs samen met ouderen en verzorgenden aan de broodnodige cultuuromslag richting de succesvolle inzet van eHealth thuis.

Beoogde resultaten van dit project na drie jaar zijn:

Op deze manier werken we samen voor acceptatie van digitale zorg!

De Hogeschool van Amsterdam is betrokken bij het implementatieonderzoek en tevens als ondernemer vanuit de Hipper Academy.
Het doel van dit implementatieonderzoek is om samen met gebruikers (ouderen en zorgprofessionals) en ondernemers een methode te ontwikkelen voor eHealth implementatie. Hiermee moet worden voorzien in praktische handvatten voor gebruikers om moderne ondersteunende technologie in de praktijk daadwerkelijk te gaan benutten (ter ondersteuning van het dagelijks functioneren van ouderen).

In dit onderzoeksproject wordt eHealth implementatie op twee niveaus bestudeerd:
1. het proces van implementatie van eHealth innovaties door gebruikers;
2. (succesvolle) implementatie van ongeveer 17 concrete eHealth innovaties aan de hand van de acceptatie, integratie en opschaling.

Meer informatie is te vinden op de websites van de GezondheidFabriek en Waag Technology & Society.