NL | EN

Co-Well: Co-Creatieve methoden voor welzijn op afstand

Home > Projecten > Co-Well: Co-Creatieve methoden voor welzijn op afstand

COVID-19 heeft de manier waarop we leven, leren, sporten, werken en creëren beïnvloed; en daarop volgend ook ons digitale, sociale, fysieke en mentale welzijn. Het zet onze meest fundamentele behoeften aan sociaal contact, gezondheid en vooral geluk onder druk. Vanuit de creatieve industrie wordt druk gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd met behulp van digitale middelen, zoals manieren van social distancing met sensor apparaatjes voor mensen met een visuele beperking. Technologie lijkt nu nog een ​​grotere en meer permanente rol in ons leven te spelen en zodoende onze fysieke aanwezigheid bijna te vervangen. Deze virtuele beweging en het nogal onzichtbare, abstracte karakter ervan hebben gevolgen voor kwesties als de autonomie, controle, privacy en digitale zelfredzaamheid van gebruikers.

Aangezien de toegankelijkheid en transparantie van de werking van technologie en gegevensverzameling op het spel staan, bestaat het risico nu dat ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen in de digitale samenleving, zoals ouderen en mensen met een beperking, worden buitengesloten. Aan de andere kant creëren de nieuwe digitale situatie en technologische ontwikkelingen (denk aan toegankelijke tools voor makers, tastbare interfaces, Internet of Things en slimme sensoren) ook verschillende nieuwe participatieve en versterkende kansen; en dan met name om verder te gaan dan het scherm en sociale, mentale en fysieke vooruitgang te bevorderen. Bijvoorbeeld als motiverende factor voor het gebruik van nieuwe slimme digitale manieren om lichaamsbeweging te ondersteunen, voor slimme detectie op afstand van het publieke sentiment en drukte, of creatief gebruik van robots om drankjes of medicijnen op 1,5 meter afstand te serveren. Vooral nu zijn nieuwe tools, methoden en kennis nodig om deze nieuwe ‘fysieke’ creatieve en digitale verbonden (danwel ‘ontbonden’) manieren creatief en verantwoord te ontwerpen en in te zetten.

Voorheen werden nieuwe tools veelal ontworpen en gecreëerd middels face-to-face methodes van onderzoek. Deze aanpak is in de huidige situatie moeilijk en met kwetsbare groepen soms zelfs onmogelijk.
De vraag is hoe kunnen we nieuwe en succesvolle oplossingen bedenken als we niet eens fysiek aanwezig kunnen zijn? Hoe kunnen we nieuwe inzichten ontwikkelen als we de veranderingen niet fysiek en visueel kunnen waarnemen en gegevens kunnen verzamelen, bijvoorbeeld van ouderen in verpleeghuizen? Hoe kunnen we de nieuwe inzichten en kennis ontwikkelen als we niet eens samen fysieke prototypes kunnen co-creëren?
Dit vraagt ​​om nieuwe participatieve en creatieve onderzoeksbenaderingen en -oplossingen, met name om de digitale en fysieke kloof te overbruggen. Denk aan fysieke creatie op afstand en in het bijzonder co-creatie op ‘de plaats van bestemming’; plus andere vormen van gegevensverzameling en creatieve onderzoekspraktijken in een samenleving op 1,5 meter afstand.

Ter ondersteuning van sociaal, fysiek en mentaal welzijn richt dit onderzoeksproject zich op nieuwe fysieke en participatieve manieren van digitale en co-creatieve onderzoeksmethoden in tijden van virtuele ‘verbondenheid op afstand’.
Wij stellen voor om nieuwe co-creatieve methoden te verkennen die nodig zijn om verantwoorde en tastbare inzichten mogelijk te maken, en te begrijpen wat er nu gebeurt. Dit in relatie tot gelukkig en gezond leven tijdens de pandemie zelf als ook in het bredere creatieve beeld van onze huidige digitale samenleving ‘op afstand’ op de lange termijn. Door collectief te creëren, te bestuderen, gegevens te verzamelen en nieuwe (visuele en tastbare) inzichten en ‘best practices’ te delen, is het de bedoeling om ons beter aan deze situatie aan te passen en passende digitale, fysieke en co-creatieve oplossingen en strategieën voor onderzoek en ontwerp op afstand opnieuw uit te vinden in een slimme, participatieve en nieuwe 1,5 m samenleving.

Deliverables

- Showcase website Connectedcreative.nl met best practices en thematisering rondom Co-Well

- Blij op maat: Ontwikkeling van verschillende websites voor het delen van welzijnsbevorderende activiteiten met verschillende doelgroepen (Studenten project met 25 studenten van de HBO-ICT studie Enterprise Web Application)

- Happiness toolkit voor gebruikersonderzoek op afstand (met studenten van HvA minor Zorgtechnologie)

- Muziek playlist op Spotify voor co-creatieve inspiratie op afstand

- Vragenlijst resultaten voor articulatie, identificatie van behoeften en oplossingen van professionals

- (S)how your distance: On-line applicatie dat de afstand tussen you en een andere persoon kan bepalen met je camera (computer of smartphone)

Events

- SPUI25: ‘Van tekentafel tot praktijk’ – Werken aan Welzijn in Coronatijd (27 oktober 2020)
- Co-Well: Co-Creatie meeting (29 september 2020)
- Studenten werken aan toolkits voor welzijn in corona-tijd (2021)

Publications

Vervolg

Een deel van het onderzoek en thematiek zijn voortgezet in het project Co-Prodigy

Beeld & Video