NL | EN

Co-Prodigy

Home > Projecten > Co-Prodigy

Dit project gaat om Collaborative Practices of Digitally Reaching Out (Co-PRODIGY): Het verkennen van creatieve en participatieve onderzoeksmethoden voor welzijn in tijden van fysieke afstand.

De thematiek van het ontwikkelen, verbeteren en inzetten van creatieve en participatieve methoden om mensen via digitale middelen te betrekken bij onderzoek voor welzijn (‘reaching out’) zoals dat centraal staat in onderzoek en ontwerp bij Digital Life en partners heeft een opleving gekregen door COVID. Vanwege het ontbreken door COVID van mogelijkheden voor onderzoekers, professionals en studenten om mensen fysiek en in nabijheid te betrekken, mee te interacteren, iteratief te verbeelden en samen met hen data te verzamelen voor wenselijke en verantwoorde digitale en creatieve innnovatie is het thema relevanter geworden dan ooit.

Al het onderzoek en ontwerp van Digital Life is namelijk afhankelijk van (transparante) dataverzameling, fysieke interactie en creatieve verbeelding van digitale mogelijkheden met, door en voor mensen, alleen al sinds anderhalf jaar voornamelijk digitaal, op afstand. De COVID pandemie is een gemeenschappelijke ervaring die digitale praktijken, gebruikers en professionals blijvend heeft veranderd.

Ook na COVID zal de behoefte blijven ontstaan om mensen te betrekken en verbinden bij ons onderzoek en ontwerp, en afstanden te overbruggen voor creatieve innovatie en welzijn, bijvoorbeeld omdat zij om allerlei redenen niet altijd fysiek zullen kunnen deelnemen en interacteren.

Kennisdeling over de nieuwe situatie en participatieve methodes van onderzoek en ontwerp zijn nu nodig om (welzijns)behoeftes van (kwetsbare) groepen in de digitaliserende samenleving te ondersteunen.

De huidige kennis en methodieken voor participatief en creatief onderzoek lenen zich echter bij lange na niet allemaal om in deze tijd en context fysiek en digitaal in te zetten, waardoor de volgende vraag centraal staat in dit project: ‘Op welke manieren kunnen we participatieve en creatieve methoden ontwikkelen en inzetten om welzijn te bestuderen en vervolgens bevorderen wanneer fysieke nabijheid complex is?’

Beeld & Video

Publicaties

New approaches for participation in digital society in distant times of COVID-19

( 2021 ) Marije Kanis, Joey van der Bie, Berber Nauta, Manon den Dunnen & Somaya Ben Allouch Proceedings of CHI'21 workshop on Digital citizenship download

Behoeftes rondom (beweeg)activiteiten bij ouderen in tijden van Corona: Contextuele informatie inwinnen over behoeftes rondom bewegen, activiteiten en technologie bij ouderen met een co-creatieve toolkit op afstand

( 2021 ) Berber Nauta, Marije Kanis, Bart Visser, Somaya Ben Allouch & Daniël Bossen Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie, Jaargang 17 juni 2021, Nummer 2 download