NL | EN

Home > Nieuws

Out now: Studie toolkit voor (digitaal) Bewegen op maat

21-06-2020

Ondanks de COVID-19 situatie is het BAAT behoefte-onderzoek naar (digitaal) Bewegen op maat verder op gang gekomen. Er is namelijk een speciale toolkit ontwikkeld, die nu wordt ingezet in een pilot studie -op afstand- naar (digitaal) bewegen op maat bij 65-plussers.

Het bevat een flyer met leuke tips, mogelijkheden en tricks om (digitaal) te bewegen. Hier staan onder andere verschillende oefeningen en trainingen in, digitale tips zoals een instructie voor video-bellen en een tutorial voor een mondkapje als activiteit om veilig te bewegen.

Daarnaast zit in de kit een speciaal ontworpen activiteiten dagboek 'One week in the life of...' met bijbehorende kaartjes. Digital Life heeft de kit onder leiding van dr Marije Kanis ontworpen en samengesteld met studenten Designing User Research en het lectoraat Oefentherapie.

Het probleem

Om voor iedere individuele oudere een passend beweegadvies op maat te kunnen geven, is het nodig om een afweging te maken van ieders behoeftes en mogelijkheden. Er zijn diverse groepen ouderen die ieder hun eigen behoeftes, voorkeuren, woon- en leefsituatie, beperkingen en motivaties hebben. Een beweegadvies speciaal gericht op ouderen in het algemeen, past dus niet bij alle ouderen en elke situatie. In een recente enquête zien wij bijvoorbeeld dat ouderen anders zijn gaan bewegen in deze tijden van corona.

Om goed advies te kunnen bieden, is er dan ook overzicht nodig naar wat voor beweegactiviteiten mogelijk en wenselijk zijn. En daarbij in hoeverre en hoe een (creatieve) digitale oplossing daarin mogelijk kan ondersteunen.

Wij hadden co-creatieve sessies gepland met de doelgroep om samen behoeftes en oplossingen in kaart te brengen. Maar nu, met de huidige COVID-19 situatie, moesten we op een andere manier -op afstand- met elkaar aan de slag en hebben we een speciale methode ontwikkeld.

One week in the life of...

Bij deze methode heeft een selectie 65-plussers een kitje ontvangen, dat bestaat uit de volgende onderdelen: een ontworpen dagboekje, een pen, activiteiten kaartjes, een folder met overzicht van interessante bewegingsactiviteiten, videobel instructie en een fitness elastiek. Dit kitje is naar de ouderen opgestuurd en aan het einde van de week sturen ze deze retour.

De ouderen kunnen hiermee een week lang een dagboek bijhouden. De dagen van de week en de datum kunnen bovenaan de desbetreffende pagina worden ingevuld. Elke dag is er een standaard aantal vragen die de oudere aan het einde van de dag moet invullen, dit is een soort reflectie van de dag. Verder is het de bedoeling dat de ouderen gedurende de dag activiteiten toevoegen aan het dagboek.

Omdat er niet valt in te schatten hoeveel de ouderen op een dag doen en de een waarschijnlijk meer doet dan de ander, is er voor gekozen kaartjes te ontwerpen. Dit dagboek moet een samenvatting worden van wat zij in het dagelijks leven doen. Elke keer dat zij een activiteit doen, pakken zij zo’n kaartje, vullen dit in, omcirkelen de gevoelde emotie en voegen het toe aan de desbetreffende dag. De kaartjes hebben al categoriee╠łn waar zij alleen de specifieke activiteit nog in hoeven te vullen.

Waarom deze onderzoeksmethode

Door verschillende ouderen gedurende de week een dagboek, ofwel een journal, in te laten vullen, is het mogelijk om op afstand een goed beeld te krijgen van hun dagelijks leven. Dit vormt een vollediger beeld van wat de doelgroep doet op een dag en de context waar de oplossing zich zal gaan bevinden.

Een deel van de 65-plussers gaf in een voorafgaande enquête aan, dat ze het moeilijk vinden een voorstelling te maken van hoe digitale beweging op maat er uit kan zien en hoe technologie hier dus bij kan helpen. Het is de bedoeling dat de activiteiten, tips en tricks in het kitje mogelijk inspireren om toch samen creatieve oplossingen te bedenken op afstand.

Boekjes uit de toolkit