NL | EN

Care4Balance

Home > Projecten > Care4Balance

Nederland vergrijst. Daarom zal er steeds een groter beroep worden gedaan op de mantelzorg. Goede communicatie kan de druk op mantelzorgers verlichten en bovendien zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de formele zorg en de mantelzorg. Met het project ‘Care4Balance’ wordt een ICT systeem ontwikkeld dat de communicatie regelt tussen de betrokken partijen.

De oudere zelf zal een soort tablet (‘intelligent dashboard’) gaan gebruiken dat gemakkelijk te bedienen is. Zo kunnen ouderen op een interactieve manier informatie uitwisselen met zowel de formele zorg als de mantelzorg. Daarnaast zullen sensoren in hun huis worden geplaatst die informatie verzamelen over de manier waarop de ouderen door de ruimte bewegen en wat voor apparaten ze aan- en uitzetten.
Aan de zorgverlenerkant zal een intelligent computersysteem de informatie analyseren en de zorgvraag balanceren over de informele zorg en de formele zorg.

Het ‘Care4Balance’ project is gericht op de demonstratie van het hierboven beschreven concept met behulp van technologie die op dit moment beschikbaar is bij de consortiumpartners. Dit zal worden getest in living labs in drie verschillende landen.

Onderstaande video’s geven een beeld van de mogelijkheden van het Care4Balance prototype:
Scenario 1: sensoren
Scenario 2: taakverdeling
Scenario 3: bereikbaarheid
Scenario 4: wie doet wat?
Scenario 5: wie zijn betrokken?

Zie voor meer informatie ook de Flyer van Care4Balance.

Publicaties

Care4Balance: Balancing informal care through multi-stakeholder service design

(2013 )Ann Ackaert, An Jacobs, Karen Willems, Saskia Robben, Marije Kanis, Martijn Vastenburg & Ziad NehmeProceedings of AAL 2013 forum