NL | EN

Home > Nieuws

Datafysicalisatie met St Janschool een succes

01-11-2018

De afgelopen weken hebben we met kinderen en docenten van de St Janschool actief gewerkt aan een groot datafysicalisatie-vriendschap project dat plaats vond in het kader van het KIEM project Zichtbaar slimmer.

Bijna 100 kinderen van groep 7 en 8 maakten hun eigen verzamelde data tastbaar en fysiek om data-vraagstukken eens op een andere manier te ervaren.

Eerst zijn we met project partner de Waag aan de slag gegaan voor een werkend lesformat. Belangrijk hiervoor was een ontwerpsessie met de docenten van basisschool St Jan. Daarna zijn de leerlingen volop enthousiast aan de slag gegaan met hun eigen verzamelde data. Het school projectthema is vriendschap en er zijn heel veel mooie data fysicalisaties voorbij gekomen!

Vrijdag 19 oktober vonden de grote presentaties plaats waarin de kinderen van groep 7 en 8 hun datafysicalisaties presenteerden aan hun ouders, docenten en de kinderen van de jongere groepen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het onderzoek wordt aangevoerd door dr Marije Kanis van Digital life waarin onder andere wordt samengewerkt met dr Monique Pijls van Domein Onderwijs en Opvoeding. Ze hebben veel “21ste eeuwse vaardigheden”; creativiteit, kritisch denken en samenwerking geobserveerd. De studie-resultaten worden nog verder uitgewerkt, maar hieronder al een snelle impressie.

Datafysicalisaties
De 30 groepjes (van 3 kinderen) hebben allemaal uiteenlopende mooie datafysicalisaties gemaakt. De onderzoeksvragen varieerden van ‘Hoeveel vrienden heb je?’, ‘Hoeveel vrienden heb je nodig om gelukkig te zijn?' tot ‘Wat doe je het liefst met je vrienden?’. De antwoorden zijn weergegeven in grote staaf- en cirkeldiagrammen en vaak ook in ruimtelijke opstellingen met objecten waarvan de grootte ook iets zegt over het aantal.

Creativiteit
De ontwerpen zijn heel creatief, zowel in de presentatie (sommige groepjes maakten een grabbelton waarin de verhouding van antwoorden terugkomt in de inhoud ervan, een ander groepje heeft een neervallend theaterdoek gemaakt-met teller) als in het weergeven van de inhoud (allerlei vormen om ‘buiten spelen’ weer te geven, jongens en meisjes in verschillende vormen.

Meerdere kinderen verwoordden dat de materialen uitnodigden om creatief te zijn.

Kritisch denken
Kinderen dachten na over hoe je aantallen het beste kunt weergeven en soms riep dit ook discussie op tussen de toehoorders en de presenterende groepjes. Een groepje heeft ook echt gemiddelde en ‘meest voorkomende’ en ‘minst voorkomende’ opgenomen. Een enkele keer noemden kinderen ook dat de antwoorden die ze kregen van leerlingen anders waren dan zij hadden verwacht of in de krant hadden gelezen.

Communiceren
Een aantal groepjes noemt dat ze goed hebben samengewerkt en taken hebben verdeeld. Ook vertellen kinderen dat de datafysicalisatie voor jongere kinderen bedoeld is. Dat maakt dat ze de zaken zo duidelijk mogelijk weer proberen te geven (en in een geval ook dat er een schrijffout in stand wordt gelaten “zien die kleuters toch niet”…).

Nieuwe technologie
Veel groepjes hebben uiteindelijk iets met technologie gedaan. Zowel in hun onderzoeksvragen (Speel je liever met de Playstation of buiten? en Telefoneer of App je liever met je vrienden?) als in de tools die ze gebruikten. 3Doodler pennen komen het meeste voor, gevolgd door de Little bits en Makey Makey (als de tijd het toeliet en als ze er nog waren). Met de 3Doodlers vonden kinderen het vrij toegankelijk en vooral leuk om 3D tekst en versiering te integreren in hun werk. Met de Makey Makey's en Little bits voegden ze een extra interactie laag toe met veelal lichtjes en geluid. Een groepje heeft met de vinyl snijder gewerkt, wat ze erg bijzonder vonden.

Uiteindelijk waren de kinderen en docenten erg trots op het resultaat!