NL | EN

Minor Intelligent Environments

Home > Studenten > Minor Intelligent Environments

In de minor Intelligent Environments leerde je nieuwe slimme toepassingen voor gebruikers te bedenken. Hierbij werden technieken gebruikt op het gebied van (big) data analyse, IoT en verschillende sensor technologieën (denk hierbij aan camera’s, sensoren, smartphones of BLE) en speelde Human Centred Design, Gebruikersonderzoek en Creative research technieken een grote rol.

In de minor leerde je hoe slimme software met de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen kan aanbieden en daardoor een slim systeem kan maken creëren. 

Intelligent Environments bood een programma op het gebied van engineering, design en onderzoek. waarin we op zoek gingen naar:

  • Nieuwe vormen van mens-computer interactie;.
  • Mogelijkheden en beperkingen van de huidige technologie;
  • Toepassen in een relevant applicatiedomein;
  • Uitvoeren van een gedegen gebruiksonderzoek.

We bestudeerden vragen van innovatieve bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van zorgtechnologie, smart cities en citizen empowerment. Elke groep studenten in de minor werkte nauw samen met een onderzoeker en een bedrijf. Omdat de minor verdiepend is op het gebied van onderzoeksmethoden kon een schakelprogramma naar de UvA master Informatiekunde, specialisatie Human Centered Multimedia gedaan worden. Hierdoor kon je dus gemakkelijk doorstromen naar een Master.

In de minor voerde je 20 uur in de week samen met je projectgroep een onderzoeksproject uit van 20 weken voor een bedrijf (co-makership) en volgde je daarnaast ondersteunend onderwijs. De onderdelen waren:

  • Het onderzoeksproject (co-makership), 16 ECT
  • Module: Technology for interaction, 6 ECT
  • Module: Interaction design, 4 ECT
  • Module: Creative Research, 4 ECT

De projecten in de minor Intelligent Environments zijn opgezet volgens een iteratieve ontwerpstrategie, waarbij het bedrijf een onderzoeksvraag heeft, op basis waarvan een prototype werd ontwikkeld, dat vervolgens in de praktijk werd bestudeerd.

Overzicht projecten minor Intelligent Environments 2013/2014

Inmiddels is deze minor helaas opgeheven. Wil je toch nog informatie? Neem dan contact op met Somaya Ben Allouch (s.ben.allouch@hva.nl).