NL | EN

Nature-2-Connect

Home > Projecten > Nature-2-Connect

Bevordering van verbondenheid via virtuele natuurgebieden

Digitale natuur kan bijdragen aan gevoelens van verbondenheid voor kwetsbare ouderen en kan daarmee sociaal isolement en eenzaamheid tegengaan. De voorkeuren voor specifieke natuur taferelen zijn echter erg context-afhankelijk. Hierbij kun je zowel denken aan de fysieke context (bijvoorbeeld onderscheid tussen publieke ruimte dan wel privéruimte) en aan mobiliteitsproblemen die bepalend zijn voor de mate waarin specifieke behoeftes (bijvoorbeeld de behoefte aan een veilige, voorspelbare omgeving) op de voorgrond treden.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om de opgedane kennis vanuit het project ‘Growing Roots’ te integreren in een werkend prototype waarbinnen de autonomie van de gebruiker (en gerelateerde behoeften) gewaarborgd kunnen worden door variatie in scenes en expliciete keuzemogelijkheden ten aanzien van type omgeving en navigatie-mogelijkheden.

Dit onderzoeksproject gaat leiden tot een werkend ‘proof of concept’ dat zich niet alleen leent ter evaluatie in de beoogde context met de beoogde doelgroep (kwetsbare ouderen in het zorgcentrum), maar die ook doorvertaald kan worden naar de thuiscontext. Hiermee willen we tegemoetkomen aan de steeds urgentere vraag naar interventies die zorg in de eigen leefomgeving ondersteunen.

Kansen voor verduurzaming zijn er in veelvoud: naast het primaire doel (tegengaan van eenzaamheid door het bewerkstelligen van gevoelens van verbondenheid) zien we ook veel additionele voordelen zoals het scheppen van mogelijkheden om tot rust te komen (en bijkomende ontlasting van zorgpersoneel), het faciliteren van ‘samen kijken’ (waarbij de natuur dient als ‘conversation starter’ in plaats van zorgpersoneel dat veel moeite moet doen om sociale interacties op gang te krijgen), en het scheppen van esthetisch genot (eveneens een belangrijke behoefte die door de moeilijkheid van museumbezoek en dergelijke eveneens in de knel komt).

Het is dan ook zaak om het prototype van een open karakter te voorzien waardoor we ook bijvoorbeeld bestaande kunst (denk aan landschappen van oude meesters of moderne varianten van David Hockney) of webcam feeds van natuurparels kunnen vertonen.