NL | EN

Het blended E-ToP programma - vooronderzoek

Home > Projecten > Het blended E-ToP programma - vooronderzoek

Het ToP-programma is een evidence-based interventie vanuit het Amsterdam UMC voor zeer vroeggeboren kinderen (<32 weken zwangerschap; ongeveer 1750 per jaar in Nederland) en hun ouders, gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van het kind. Een ToP-kinderfysiotherapeut geeft begeleiding in het eerste jaar thuis. Ouders geven bij ToP-kinderfysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan meer informatie, toepasbaar voor hun vroeggeboren kind, maar kunnen dit moeilijk vinden.

Zo hebben zeer vroeggeboren kinderen bijvoorbeeld een verhoogd risico op motorische, cognitieve en gedragsmatige problemen, die later kunnen leiden tot slechte schoolprestaties en sociale problemen. Het doel van het ToP-programma is om ouders beter de gedragssignalen van hun kind te laten herkennen (sensitiviteit vergroten) en adequaat te laten reageren (responsiviteit verhogen) op hun kind om daarmee de ontwikkelingsuitkomsten voor hun kind te verbeteren. Daarnaast richten de strategieën van het ToP-programma zich op het verminderen van de ouderlijke stress en geven deze ouders meer kennis over de ontwikkeling van hun kind. Deze strategieën worden individueel afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind en de behoefte en mogelijkheden van ouders.

Op deze manier hangt meer kennis van ouders over de ontwikkeling van het kind samen met betere ontwikkelingsuitkomsten. Bovendien is het een belangrijke voorwaarde voor empowerment. Een digitale oplossing zou kunnen helpen in het bieden van (aanvullende) informatie uit het ToP-programma en het beter laten aansluiten bij de behoefte van verschillende groepen ouders.

Met dit vooronderzoek willen we de behoefte en mogelijkheden van een online toepassing (eToP) inventariseren bij verschillende groepen ouders en een eerste prototype ontwikkelen. Het draagt bij aan de missie van het programma ‘Mensen in Beweging’ (MiB) doordat het is gericht op een zeer kwetsbare doelgroep, beweging en creatieve technologie combineert en (minor-) studenten betrokken worden bij het onderzoek.