NL | EN

Digitale Vertrouwens Infrastructuur

Home > Projecten > Digitale Vertrouwens Infrastructuur

Op veel plekken is informatie beschikbaar die relevant is bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken, incidenten en crises. Denk aan karakteristieken van bedrijven, woningen, bewoners en de directe omgeving. Daarnaast leiden veranderingen als de energietransitie, vergrijzing, bezuinigingen op zorg en COVID tot een behoefte aan vernieuwing van de aanpak van veiligheidsvraagstukken en in het informatiedelen tussen bewoners en in eerste instantie de overheid.
Een datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie. Helaas is het ontsluiten van de beschikbare informatie nog een uitdaging.

Naast wettelijke regelgeving en organisatiebelangen moeten ook publieke waarden worden geborgd ten aanzien van persoonsgegevens. Individuen, in deze context vooral de bewoners, hebben hier een belangrijke rol in. Allereerst betreft een deel van de relevante informatie die organisaties onder zich hebben persoonsgegevens. Bewoners zullen daarom toestemming moeten geven voor het delen. Daarnaast beschikken bewoners zelf ook over steeds meer (sensor)informatie die ze willen delen en die relevant kan zijn in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken

Dit project richt zich op de vraag hoe een wenselijke datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie. Specifiek gaat het om het voorwaardelijk kunnen delen van informatie in noodsituaties: welke scenario’s van gegevensuitwisseling zijn mogelijk en vooral wenselijk?
In een breed consortium met onder andere de Gemeente Amsterdam, Nationale politie en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt hier gewerkt aan Realtime lokatiegebonden data-uitwisseling bij woninggerelateerde incidenten.
Burgerparticipatie en publieke waarden, zoals transparantie, regie op gegevens en de mens centraal, spelen hier een leidende rol.

Lees en zie ook meer in deze artikelen en media:

Beeld & Video

Publicaties

New approaches for participation in digital society in distant times of COVID-19

(2021 )Marije Kanis, Joey van der Bie, Berber Nauta, Manon den Dunnen & Somaya Ben AllouchProceedings of CHI'21 workshop on Digital citizenship download