NL | EN

BITE-IT

Home > Projecten > BITE-IT

BITE-IT: Blended Intervention for Frail Elderly

De ontwikkeling en evaluatie van een gecombineerde interventie voor lichaamsbeweging en voeding voor kwetsbare ouderen

In Nederland worden jaarlijks 53.000 kwetsbare ouderen voor korte tijd opgenomen in een geriatrisch revalidatiecentrum. Bijvoorbeeld wanneer zij herstellen van een bot- of gewrichtsfractuur, beroerte of orthopedische ingreep. Bij thuiskomst wordt hun revalidatie vaak afgeschaald en overgenomen door een ambulant begeleidingstraject of de eerste lijn. Een groot deel van deze kwetsbare ouderen ervaart thuis een terugval in fysiek functioneren en zelfredzaamheid. Zij hebben baat bij intensieve zorg op het gebied van voeding en beweging.

Een blended interventie biedt kansen: een combinatie van online en face-to-face begeleiding, gericht op gezond beweeg- en voedingsgedrag. Maar zo’n interventie vereist maatwerk. Het projectteam van BITE-IT ontwikkelt daarom een blended voeding- en beweegprogramma voor thuis revaliderende ouderen.

DOEL
Revaliderende ouderen én hun behandelaren ondersteunen bij het optimaliseren van fysiek functioneren in de thuissituatie. Hiervoor ontwikkelen en testen onderzoekers een blended voeding- en beweegprogramma in de praktijk.

Ambulante en eerstelijns diëtisten, fysio- en oefentherapeuten beschouwen blended care als veelbelovend. Helaas is er weinig kennis beschikbaar over welke ingrediënten van blended care wel en niet werken. Daar doen we onderzoek naar. Dit is essentieel omdat blended care ook steeds vaker wordt ingezet in de alledaagse praktijk.

VERWACHTE RESULTATEN/PRODUCTEN
Kennis over hoe zorgprofessionals blended care kunnen inzetten bij thuis revaliderende ouderen.
Een blended revalidatieprogramma voor diëtisten, fysio- en oefentherapeuten.
Inzicht in de haalbaarheid en eerste effectiviteit van het ontwikkelde blended revalidatieprogramma.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Het ministerie van VWS legt in het rapport ‘de Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ de nadruk op een omslag in de zorg: het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving moet centraal komen te staan. Dit sluit aan op de BITE-IT interventie die focust op de zorg van ouderen in hun eigen thuissituatie.

BIJDRAGE ONDERWIJS EN ONDERZOEK
Binnen de opleidingen Voeding en Diëtetiek, Fysiotherapie en Oefentherapie vormen de concepten zelfredzaamheid en zelfmanagement het uitgangspunt van het handelen. Blended care is hierbij veelbelovend. Het inzetten van blended care vereist een andere werkwijze van studenten en zorgprofessionals. Daarom worden de onderdelen van dit project ingebed in de studieprogramma’s van bovenstaande opleidingen. Het project richt zich onder andere op het bekwaam maken van zorgprofessionals in het aanbieden van blended care, waarbij technologische ontwikkelingen een grote rol spelen.

Het aanverwante artikel ‘BITE-IT: betere thuisrevalidatie voor ouderen door blended care’ is te lezen op de website van het HvA Centre of Expertise Urban Vitality.