NL | EN

BEST - Beyond the Evaluation Standards of Today

Home > Projecten > BEST - Beyond the Evaluation Standards of Today

Binnen toegepast onderzoek worden in deze tijd veel eHealth interventies ontwikkeld. Om deze interventies ook naar de praktijk te brengen, is evaluatie van toepasbaarheid en effectiviteit belangrijk. Binnen de gezondheidszorg worden hier vaak ‘randomised controlled trials’ (RCTs) voor ingezet, maar dit past vaak niet goed bij interventies waar eHealth een grote rol in speelt. Zo bieden RCTs bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om de ontwikkelde interventie direct aan te passen aan de nieuwste technologische mogelijkheden. Daarnaast kunnen ervaringen van deelnemers niet direct worden omgezet in een verbeterde interventie voor latere deelnemers. Tot slot vraagt een RCT veel van deelnemers, wat een grote impact heeft omdat zij vaak uit een kwetsbare doelgroep komen.

Hoewel uit de praktijk blijkt dat RCT’s niet goed passen bij de manier waarop eHealth interventies ontwikkeld worden, is er op dit moment geen eenduidig alternatief. Er worden verschillende evaluatiemethoden ontwikkeld om de effecten van eHealth interventies te onderzoeken, maar er is nog weinig bekend over welke evaluatiemethoden geschikt zijn voor welke vorm van onderzoek naar de effectiviteit van eHealth interventies. Dit belemmert de implementatie van de ontwikkelde interventies in de praktijk, terwijl deze overdracht juist een van de belangrijke onderdelen van toegepast onderzoek is.

In project BEST gaan we kennis vergaren over geschikte evaluatiemethoden voor eHealth interventies. Het gaat hierbij om zowel het evalueren van de bruikbaarheid en de toepasbaarheid van interventies in de praktijk als ook om de effecten van de interventie. We focussen in dit project in eerste instantie op eHealth projecten uit het SPRONG programma Urban Vitality. Op basis van de vergaarde kennis ontwikkelen we een richtlijn, die inzicht geeft in welke evaluatiemethode in welke situatie geschikt is voor het doen van onderzoek naar de effecten van eHealth interventies.