NL | EN

Home > Nieuws

Lectoraat Digital Life gaat leerachterstanden te lijf met sociale robotica

11-10-2021

In coronatijd hebben kinderen van Nederlandse basisscholen door het thuisonderwijs leerachterstanden opgelopen. Digital Life, onderzoeksgroep bij het Kenniscentrum FDMCI van de Hogeschool van Amsterdam, onderzoekt sinds oktober 2021 hoe de inzet van robots bijdraagt aan een oplossing van de leervertraging. Het onderzoek richt zich allereerst op het rekenonderwijs.

‘Alle leerlingen in het basisonderwijs hebben door corona een aantoonbare leervertraging.’ Zo kopte het Algemeen Dagblad van 21 mei dit jaar.

Een duidelijke aanleiding voor het lectoraat Digital Life om zich aan te sluiten bij het onderzoeksconsortium van het project SOROCOVA: ‘Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 LeerAchterstanden’. Dit onderzoek heeft als uitgangspunt om voor alle basisschoolleerlingen in heel Nederland hun recente leervertraging in het rekenonderwijs te verhelpen.

EEN ROBOT DIE SOCIAAL IS?

Een sociale robot is een robot die met gebruikmaking van technologieën zoals spraakherkenning, gezichtsherkenning en emotieherkenning bepaalde niet-fysieke taken voor je kan uitvoeren.

Het doel van SOROCOVA is het gericht voortbouwen op het (door)ontwikkelen van sociale robotica als een leermiddel ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw, namelijk groep 6 van het basisonderwijs.

Benieuwd hoe zo’n sociale robot in het rekenonderwijs werkt? Bekijk dan dit filmpje dat is opgenomen tijdens de Kick-Off.

KLAAR VOOR DE START …. AF!

Op 8 oktober vond de Kick-Off meeting plaats op de Hogeschool van Amsterdam, waar alle betrokken consortiumpartners het officiële startsein gaven van de samenwerking. Lector Somaya Ben Allouch, de projectleider vanuit Digital Life, zegt hierover: ‘Wij zijn verheugd dat we vanuit onze kennis en expertise rondom toegepast onderzoek in sociale robotica een rol kunnen vervullen bij dit actuele maatschappelijke probleem op onderwijsgebied’.

MIND YOU

Tijdens de Kick-Off meeting kwamen enkele aandachtspunten ter sprake, die van belang zijn om de komende twee jaar mee te laten wegen:

WIE DOEN ER MEE?

Naast de HvA zijn vanuit de wetenschap de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht betrokken bij het onderzoek. Daarnaast zijn de gemeente Amsterdam en Diemen aangesloten. En uiteraard diverse scholen in de regio, die onder de Stichting Florente Basisscholen vallen. Last but not least doet Interactive Robotics mee: een startup rondom sociale robotica in het onderwijs, die een cruciale rol speelt als het gaat om de daadwerkelijke toepassing voor scholieren met leerachterstanden.

Digital Life is er in ieder geval klaar voor om te zorgen, dat alle leerlingen in het basisonderwijs hun aantoonbare leervertraging door corona voortaan kunnen inhalen!